Zastosowanie powłok hydrofilowych w przemyśle tekstylnym

Home 5 Blog 5 Zastosowanie powłok hydrofilowych w przemyśle tekstylnym
wodoodporna tkanina

Modyfikacje powierzchni materiałów przez różnego rodzaju powłoki mogą sprawić, że ich charakterystyka ulegnie daleko idącym zmianom. Pozwalają one na poprawę parametrów użytkowych w różnych obszarach, a nierzadko oznaczają również pojawienie się nowych właściwości, które w wielu przypadkach prowadzą do uzyskania całkowicie innych funkcjonalności. Dobrym przykładem może być zastosowanie powłok z nano dwutlenku tytanu aplikowanego na powierzchnię rozmaitych tkanin, co skutkuje silnym efektem hydrofilowym. Dowiedzmy się, na czym on polega i sprawdźmy, w jaki sposób się go wykorzystuje.

Czym są powłoki hydrofilowe?

Powłoki hydrofilowe pozwalają na zmianę poziomu zwilżalności powierzchni, przez uzyskanie możliwie małego kąta między powierzchnią ciała stałego a płaszczyzną powierzchni cieczy z nim graniczącej, która jest do niego styczna. Oznacza to, że ciecz może bardzo łatwo rozpływać się po danym materiale, tworząc rozległą, lecz jednocześnie stosunkowo cienką warstwę. Wynika to z oddziaływania elektrycznego występującego między wodą a powłoką i jest spowodowane przeciwnymi znakami wywołującymi niezwykle silne przyciąganie. W takiej sytuacji wysoka energia swobodna powierzchni pokrytej powłoką hydrofilową znacznie przewyższa siły napięcia powierzchniowego kropli wody.

Co daje aplikacja na tkaniny nanopowłok z dwutlenku tytanu

Nanopowłoki z dwutlenku tytanu powodują, że tkanina zyskuje własności hydrofilowe, co oznacza, że ciecze swobodniej rozpływają się po powierzchni włókien. Skutkuje to możliwością ich szybszego parowania, a zarazem schnięcia poszczególnych wyrobów. Ułatwia ona również pranie, podnosząc skuteczność stosowanych środków. Liczyć będzie się także zwiększenie odporności na zanieczyszczenia i zdolność do samoczyszczenia za sprawą fotokatalizy.