Aktywność higieniczna

Home 5 Rozwiązania 5 Aktywność higieniczna

Ludzie i drobnoustroje

Bakterie i grzyby odgrywają istotną rolę w środowisku naturalnym. Mogą degradować martwe lub odrzucone materiały z powrotem do natury. W prawdziwym życiu ludzie nieuchronnie mają kontakt z różnymi mikroorganizmami, takimi jak bakterie i grzyby. Na powierzchni ludzkiej skóry liczba normalnych bakterii i grzybów wynosi od 100 do 1000 na centymetr kwadratowy. W tym przedziale liczbowym nie będą stanowić zagrożenia dla zdrowia ludzi ani nie wytwarzają żadnego zapachu. Jednak w codziennym życiu działalność człowieka stanowi najlepsze miejsce rozmnażania mikroorganizmów. Bakterie namnażają się dziesiątkami tysięcy bez zwracania uwagi na ludzi i mogą podwoić się co 20 minut. Metabolity organizmów będą tworzyły nieprzyjemny zapach, a mikroorganizmy swoją ilością będą stanowiły zagrożenie dla ludzi w postaci choroby, a nawet śmierci.

Wojna między ludźmi a drobnoustrojami

Tradycyjne techniki dezynfekcji i czyszczenia okazały się bardzo skuteczne w zabijaniu szkodliwych patogenów (bakterii, grzybów, wirusów itp.) w laboratorium, ale większość z tych technik jest szybka a efekt jest krótkotrwały. Obecnie w większości miejsc częstotliwość dezynfekcji i czyszczenia jest daleka od stopnia całkowitego zahamowania rozwoju bakterii. Prace dezynfekcyjne można wykonywać tylko w przerwach. Personel dezynfekujący pracując pod presją czasu i zadań, popełnia proceduralne błędy. Przyczyny te powodują w praktyce niepożądaną dezynfekcję zdrowia publicznego. Szpitale są niewątpliwie jednym z najbardziej zanieczyszczonych obszarów.

Poważne wyzwania

Zakażenia i choroby zakaźne stanowią ciągłe zagrożenie dla zdrowia ludzi. Według Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) szacuje się, że ponad 4 miliony ludzi zaraża się zakażeniem związanym z opieką zdrowotną (HCAI). Szacuje się, że liczba zgonów będących bezpośrednią konsekwencją tych infekcji wynosi co najmniej 37 000, a uważa się, że infekcje te przyczyniają się do dodatkowych I 10 000 zgonów rocznie. W lutym 2015 r. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie z postępów w sprawie pięcioletniego planu działania przeciwko rosnącym zagrożeniom związanym z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR), który został zainicjowany w 2013 r. Kluczowe działania koncentrują się na właściwym stosowaniu środków przeciwdrobnoustrojowych, skutecznemu zapobieganiu infekcjom, opracowanie skutecznych środków przeciwdrobnoustrojowych (antybiotyków) lub alternatywnych, np. nano powłok. Łatwy w czyszczeniu system powłok higienicznych (ECHC), łącząc siły z międzynarodowymi partnerami i wzmacniając badania w celu zwalczania AMR w innowacyjny sposób.

  • Konsorcjum AMICI jest przekonane, że w celu zmniejszenia aktywności drobnoustrojów, związanych z nimi infekcji i wzrostu AMR, konieczne są nowe metody uzupełniające lub alternatywne dla właściwego stosowania środków dezynfekujących i antybiotyków. Istnieje pilna potrzeba by Komisja Europejska rozszerzyła swoje inwestycje w te alternatywy. Potencjalna i obiecująca broń przeciw rozwojowi bakterii i być może rozwojowi bakterii opornych na wiele leków została znaleziona w przeciwdrobnoustrojowym (nano)-Coatings (AMC).
  • Nasi partnerzy w Europie uczestniczyli w projekcie badawczym AMICI, który przeprowadził podstawowe badania w kilku instytucjach medycznych i miejscach oraz wykorzystał potencjał AMC do kontroli ryzyka infekcji.

W fizyce molekularnej siła van der Waalsa, nazwana na cześć holenderskiego naukowca Johannesa Diderika van der Waalsa, jest zależną od odległości interakcją między atomami lub cząsteczkami. W przeciwieństwite do wiązań jonowych lub kowalencyjnych, te atrakcje nie wynikają z chemicznego wiązania elektronicznego; są stosunkowo słabe i dlatego są bardziej podatne na zakłócenia. Siła van der Waalsa szybko znika w większych odległościach między oddziałującymi cząsteczkami.