Usuwanie NOx – ochrona klimatu i środowiska

Zaniedbane przez wiele lat emisje podtlenku azotu obecnie są poddawane kontroli organów regulacyjnych, ponieważ podtlenek azotu (N2O) jest silnym gazem cieplarnianym. N2O jest około 310 razy silniejszym gazem wywołującym efekt cieplarniany niż dwutlenek węgla. Tlenki azotu (NOx) są globalnym zagrożeniem ekologicznym. Biorą udział w niszczeniu warstwy ozonowej i powodują klęskę klimatyczną, tj. przyczyniają się do powstawania zjawiska EL Nino czy smogu fotochemicznego. Z tych powodów usuwanie NOx ze spalin samochodowych i działalności przemysłowej może znacząco przyczynić się do ochrony klimatu na ziemi. Oferowana nanotechnologia fotokatalizatora zapewnia teraz nowe rozwiązanie w celu usunięcia NOx z atmosfery w sposób ekonomiczny i przyjazny dla środowiska. Ze względu na opracowaną nanokatalityczną powłokę fotokatalizator może być używany nie tylko do produkcji filtra katalitycznego dla NOx, ale także do stosowania na drogach i w obiektach pomocniczych w celu reakcji z NOx w atmosferze 24/7.

Reakcja fotokatalityczna może nie tylko usunąć Nox, ale też zniszczyć różne lotne związki organiczne ze spalin samochodowych, które mogą spowodować zanieczyszczenie fotochemiczne. Zatem odczyt stężenia pyłu zawieszonego PM2.5 będzie odpowiednio zmniejszony. Oferowana nano powłoka pozwala także zaoszczędzić na kosztach utrzymania dróg i urządzeń pomocniczych, tj. barierze dźwiękowej i barierze bezpieczeństwa. Łączy ona w sobie cechy samooczyszczające, w znacznym stopniu eliminujące proces powstawania pleśni oraz funkcję usuwania NOx, co sprawia, że koszt usuwania NOx wynosi prawie zero. W rzeczywistości rząd nie musi już płacić dodatkowych kosztów za usuwanie NOx. Te fakty sprawiają, że nanotechnologia powłok fotokatalitycznych jest idealnym i niemalże darmowym rozwiązaniem do realizacji projektu handlu emisjami dwutlenku węgla w ramach elastycznych mechanizmów protokołu z Kioto.

Cele:

 • oczyszczanie i rozkład Nox,
 • zmniejszenie ryzyka kryzysu fotochemicznego w miastach,
 • wkład w rozwiązanie problemu globalnego ocieplenia,
 • postępowanie zgodnie z protokołem Kioto przy niskich kosztach.

Funkcje:

 • oczyszczanie spalin samochodowych przez światło słoneczne, bez dodatkowego zanieczyszczenia,
 • efekt nano i reakcja katalityczna, trwałe i imponujące,
 • samooczyszczanie, obniżenie kosztów utrzymania czystości
 • rozkład pozostałych zanieczyszczeń w powietrzu, tj. VOCs, zmniejszenie PM2.5.

Korzyści:

 • produkcja wysokowydajnego urządzenia do oczyszczania spalin samochodowych poprawia jakość powietrza,
 • stosowana na drogach i urządzeniach pomocniczych zmniejsza skutki emisji spalin samochodowych i kwaśnych deszczy, w międzyczasie zapewniając funkcje samooczyszczające i zapobiegające powstawaniu pleśni, aby zmniejszyć całkowity koszt utrzymania,
 • stosowana w kanalizacji oczyszcza powietrze wewnątrz i utrzymuje w czystości,
 • stosowana na budynki oczyszcza powietrze, w międzyczasie zapewniając funkcję samooczyszczającą i zapobiegającą powstawaniu pleśni, zmniejszając koszty utrzymania, dzięki czemu każdy budynek może przyczynić się do protokołu Kioto, nie tylko do przemysłu.