Transmisja SARS-CoV-2

Home 5 Informacje 5 Sars-cov2

Transmisja kontaktowa i kropelkowa (Bliski kontakt), Transmisja powietrzna, Transmisja poprzez przekaźnik (Powierzchnia)

Transmisja kontaktowa i kropelkowa

Do przeniesienia SARS-CoV-2 może dojść poprzez bezpośredni, pośredni lub bliski kontakt z osobami zakażonymi za pośrednictwem zakażonej wydzieliny, takiej jak ślina i wydzieliny z dróg oddechowych lub ich kropelki, które są wydalane, gdy osoba zakażona kaszle, kicha, mówi lub śpiewa. Kropelki oddechowe mają średnicę >5-10 μm, podczas gdy kropelki o średnicy <5 μm są określane jako jądra kropli lub aerozole. Przeniesienie drogą kropelkową może wystąpić, gdy osoba jest w bliskim kontakcie (w odległości do 1 metra) z osobą zakażoną, która ma objawy ze strony układu oddechowego (np. kaszel lub kichanie) lub która mówi lub śpiewa; w takich okolicznościach, kropelki oddechowe zawierające wirusa mogą dostać się do ust, nosa lub oczu osoby podatnej na infekcję i spowodować zakażenie. Możliwe jest również pośrednie przenoszenie kontaktowe, polegające na kontakcie osoby podatnej na zakażenie z zakażonym przedmiotem lub powierzchnią (przenoszenie poprzez przekaźnik).

Transmisja powietrzna

Przenoszenie drogą powietrzną definiuje się jako ekspansję czynnika zakaźnego spowodowaną rozprzestrzenianiem się jąder kropelek (aerozoli), które pozostają zaraźliwe, gdy są zawieszone w powietrzu na duże odległości i przez długi czas. Przenoszenie SARS-CoV-2 drogą powietrzną może wystąpić podczas procedur medycznych, które generują aerozole („procedury wytwarzania aerozolu”).

Ostatnie doniesienia kliniczne pracowników służby zdrowia narażonych na przypadki z potwierdzonym COVID-19, bez stosowania procedur generujących aerozol, wykazały brak transmisji szpitalnej, gdy odpowiednio zastosowano środki ostrożności dotyczące kontaktu i kropli, w tym noszenie masek medycznych jako elementu ochrony osobistej. Obserwacje te sugerują, że transmisja aerozolu nie wystąpiła w tym kontekście.

Transmisja przez przekaźnik

Wydzieliny z dróg oddechowych lub krople wydalane przez zakażone osoby mogą zanieczyścić powierzchnie i przedmioty, tworząc przekaźniki (skażone powierzchnie). Żywotny wirus SARS-CoV-2 i/lub RNA wykryty metodą RT-PCR może znajdować się na tych powierzchniach przez okres od godzin do dni, w zależności od warunków otoczenia (w tym temperatury i wilgotności) oraz rodzaju powierzchni, w szczególności w wysokiej koncentracji w placówkach służby zdrowia, w których leczeni byli pacjenci z COVID-19. Dlatego też transmisja wirusa może również nastąpić pośrednio przez dotykanie powierzchni w najbliższym otoczeniu lub przedmiotów skażonych wirusem pochodzącym od osoby zakażonej (np. stetoskopu lub termometru), a następnie przez dotykanie ust, nosa lub oczu.

Bliskie kontakty i infekcja

Niezależnie od tego, czy jest to grypa, SARS, MERS czy koronawirus SARS-CoV-2, większość transmisji wirusów następuje poprzez bliski kontakt, a jest bardzo mało przypadków wszystkich zakażeń tylko przez podróżowanie tą samą taksówką lub tym samym samolotem. Wielokrotnie opisywano zbiorowe ogniska choroby u osób mieszkających na tym samym piętrze w hotelu lub w tym samym budynku mieszkalnym podczas epidemii SARS. Dowody te potwierdzają, że gdy nosiciele patogenów stale zwiększają stężenie wirusa (w powietrzu lub na powierzchni) na danym obszarze, doprowadzą oni w końcu do zakażenia krzyżowego. Ręka użyta do zatrzymania kropli kaszlu może nacisnąć przycisk windy. Niewiele osób myje ręce natychmiast po skorzystaniu z hotelowej windy lub urządzeń. Niektóre osoby mogą dotykać nosa, oczu, a nawet jeść bezpośrednio rękoma, co prowadzi do narażenia na śmiertelne patogeny. Nawet noszenie maski w tym przypadku nie zapewni ochrony.

Dlatego też, system powłok antywirusowych i antybakteryjnych jest przyszłościową technologią do radzenia sobie z takimi przypadkami epidemii, spowodowanych bliskim kontaktem, ponieważ proces transmisji wirusa w warunkach in vitro może zostać zablokowany, a ryzyko zakażenia zostanie ograniczone.

Wpółczynnik reprodukcji wirusa 「numer R」

W epidemiologii, kluczową liczbą potrzebną do zrozumienia zagrożeń płynących z zakażeń (nazywaną współczynnikiem reprodukcji wirusa) jest średnia liczba przypadków bezpośrednio generowanych przez jeden przypadek w populacji, w której wszystkie osobniki są podatne na zakażenie. Współczynnik reprodukcji nie jest tożsamy z efektywną liczbą reprodukcyjną Rt, która jest liczbą przypadków generowanych w aktualnym stanie populacji (uwzględniająca celową interwencję, zapobiegająca przenoszeniu choroby tj. szczepionka, maska, powłoka ochronna, proces dezynfekcji, proces kwarantanny).

Znajomość R0

R0 dobrze znanych chorób zakaźnych

Jakie metody mogą pomóc w zmniejszeniu rozprzestrzeniania się wirusa?

Noś maskę, myj ręce i stosuj środki ochrony indywidualnej

Ochrona osobista jest podstawowym wymogiem podczas epidemii. WHO zaleca noszenie masek i częste mycie rąk jako podstawowe środki zapobiegania epidemii. Ponadto, w przypadku osób działających w obszarach wysokiego ryzyka, odpowiedni sprzęt ochrony osobistej może zwiększyć ochronę jeszcze bardziej. Badania wykazały, że noszenie maski może zmniejszyć ryzyko zakażenia. (Szczegółowe omówienie poniżej)

Szczepionka

Szczepionki są uznawane przez społeczność naukową za klucz do pokonania epidemii. Mogą one w znacznym stopniu (50-95%) zmniejszyć ryzyko zakażenia, i są bardzo skuteczne (prawie 100%) w zmniejszaniu ryzyka ciężkiej choroby i śmierci. Jest to najsilniejszy program ochrony obecnie dostępny dla ludności.

Jakie metody mogą pomóc w zmniejszeniu rozprzestrzeniania się wirusa?

Zwiększ częstotliwość dezynfekcji

Takie środki mogą zmniejszyć ryzyko zakażenia krzyżowego w zdrowiu publicznym. Na przykład po epidemii SARS, Hongkong MTR Corporation przeprowadzała dezynfekcję co 4 godziny jako rutynową procedurę. Jednak środki, które są ograniczone kosztami i rzeczywistym środowiskiem operacyjnym, nie są odpowiednie w wielu przypadkach.

Zaawansowane antybakteryjne i antywirusowe powierzchnie higieniczne

Obecnie możemy zapewnić wysokowydajne antybakteryjne i antywirusowe higieniczne powierzchnie w całej przestrzeni dzięki zaawansowanemu systemowi powlekania i technologię obróbki, wspomagając w ten sposób tradycyjną dezynfekcję do osiągnięcia wyższych standardów, redukując zakażenia krzyżowe w szpitalach, chroniąc pacjentów i personel medyczny.

Jak maska może pomóc?

Prędkość transmisji

Jak szczepionka może pomóc?

Stopień ochrony (zależy od platformy i marki)

Jak nasza ochronna powłoka może pomóc?

Wirus może pozostać aktywny na gładkiej i twardej powierzchni

Wirus może pozostać aktywny na gładkiej i twardej powierzchni

SGS to wiodąca na świecie firma zajmująca się inspekcją, weryfikacją, testowaniem i certyfikacją. Firma SGS jest uznawana za globalny wzorzec jakości i uczciwości. Zatrudniając ponad 94 000 pracowników, SGS posiada sieć ponad 2600 biur i laboratoriów na całym świecie.

(Holenderska Organizacja na rzecz Stosowanych Badań Naukowych) jest
największą niezależną organizacją badawczą w Holandii, która koncentruje się na nauce, zatrudniającą ponad 4.000 pracowników.

Udowodnione przez niezależne laboratorium

Studium przypadku dotyczące ograniczenia infekcji krzyżowych Emory University Healthcare Group

Szpital Emory University Healthcare Group wyeliminowanie zagrożenia chorobotwórczego w środowisku stosując naszą antybakteryjną powłokę higieniczną. Całkowity wskaźnik infekcji spadł o około 30% 1 , EENT, UTIreducing osiągnął istotność statystyczną (P <0,05) 2 , nawet w przypadku małego zbioru danych 3 . URI zmniejszające się o ponad 70% w badaniu. 4

 1. Przez cały rok po nałożeniu powłoki wystąpiło mniej infekcji ogółem (n = 185) w porównaniu z rokiem przed nałożeniem powłoki (n = 275).
 2. Zarówno w przypadku EENT, ZUM, jak i całkowitej redukcji zakażenia uzyskano statystycznie istotny wynik według kryterium statystycznego.
 3. Placówka posiada 250 łóżek, infekcje były monitorowane i rejestrowane zgodnie z ustalonymi protokołami instytucjonalnymi
 4. URI odnotował ponad 70% spadek w badaniu, ale wartość P wyniku wynosi 0,16> 0,05 z powodu silnego wpływu środowiska zewnętrznego i małego zbioru danych z próbki.

TABELA PORÓWNAWCZA WSKAŹNIKÓW ZAKAŻENIA

Wskaźniki infekcji to średnie zdarzenia na 1000 pacjentodni

Studium przypadku dotyczące ograniczenia infekcji krzyżowych Szpital Felso-Szabolcs1

„Powłoka ochronna w sposób uderzający przeniosła nasze wysiłki w zakresie kontroli infekcji w dobrym kierunku. Ponieważ każde zakażenie i każdy dodatkowy dzień, który pacjent spędza w szpitalu oznacza znaczne koszty i dodatkowe obciążenie dla personelu szpitala, wyniki wyraźnie pokazują, że wdrożenie systemu powłok ochronnych okazało się dla naszej instytucji użyteczne i planujemy jego wdrożenie również w dłuższej perspektywie.”

 1. Roczne sprawozdanie higieniczne Komitetu Kontroli Zakażeń i Antybiotyków Szpitala Felsö-Szabolcsi za rok 2019. 25 lutego 2020 Kisv.rda
 2. CDI: C. Infekcja różna
 3. Rok 2019 jest pierwszym rokiem po nałożeniu powłoki.

Wojna między ludźmi a COVID-19

Model A

Hipoteza

Tylko szczepienia

70% osób objętych

80% ochrony (średnia dla różnych marek)

Obliczone teoretycznie Rt

Jeśli R 0 = 3

R t = R 0 * (1-70%) + R 0 * 70% * (1-80%) = 1,32 > 1 (rosnąca liczba przypadków)

Model B

Hipoteza

Tylko szczepienia

70% osób objętych

80% ochrony (średnia dla różnych marek)

30% Powłoka zmniejsza ogólną liczbę infekcji o 30% wg. badań klinicznych w USA

Obliczone teoretycznie Rt

Jeśli R 0 = 3

R t = R 0 * (1-70%) * (1-30%) + R 0 * 70% * (1-80%) * (1-30%) = 0,924 < 1 (liczba przypadków malejących )

Czego możemy się z tego nauczyć?

 • Pojedyncza metoda to za mało!
 • Strategia COMBO może pomóc nam szybciej wygrać wojnę
 • Nie powinniśmy wybierać, który sposób zastosować, maskę, szczepionkę, dezynfekcję czy powłokę, powinniśmy używać WSZYSTKIEGO i zrobić jak najwięcej razem, aby zminimalizować Rt

Dlaczego potrzebujemy strategii combo?

 • Tradycyjne techniki dezynfekcji są ograniczone stopniem przestrzegania przez użytkownika procedur stosowania. W testach laboratoryjnych, potwierdzających skuteczność danego środka dezynfekującego, utrzymuje się zwilżenie danej powierzchni, testowanym środkiem przez 10-30 minut. Takie parametry stosowania środka dezynfekującego w rzeczywistych warunkach pracy są rzadko osiągane. Jest to główną przyczyną braku skuteczności biobójczej wobec mikroorganizmów w szpitalach.
 • Niewłaściwa formuła środka dezynfekującego jest również główną przyczyną niepowodzenia. Wielu pracowników nie umie odpowiednio rozcieńczyć preparatu zgodnie z instrukcją, co prowadzi do braku skuteczności stosowanego produktu dezynfekującego.
 • Ludzkie zaniedbanie jest również powodem, którego nie można ignorować. Z powodu zaniedbań spowodowanej mechaniczną pracą, wiele procedur dezynfekcji jest powierzchownych, a dezynfekcja w wielu miejscach jest nieudana.
 • Powłoka ochronna jest jak bramkarz, który pomaga utrzymać ostatnią linię obrony, pracującą 7×24. Jest niestrudzony, nie jest leniwy, niedbały i działa 7×24.