Systemy filtrujące – skuteczne oczyszczanie wody

Home 5 Rozwiązania 5 Traktowanie wody

Potencjał nanotechnologii oferuje nowatorskie rozwiązania do oczyszczania wód powierzchniowych, wód gruntowych, ścieków i innych materiałów środowiskowych. Systemy filtrujące skutecznie radzą sobie z toksycznymi jonami metali, organicznymi i nieorganicznymi substancjami rozpuszczonymi oraz mikroorganizmami. Ze względu na wyjątkowe działanie w stosunku do opornych zanieczyszczeń, nano fotokatalizator ma ogromny potencjał do zastosowania w uzdatnianiu wody i zanieczyszczonych miejsc. Obecny rynek technologii opartych na nano-fotokatalizatorach ma zastosowanie nie tylko do ścieków, ale także do wody pitnej. Oczekuje się, że nanotechnologia będzie skuteczniej radzić sobie z zanieczyszczeniami, które konwencjonalne systemy uzdatniania wody z trudnością oczyszczają z bakterii, wirusów, wysoce toksycznej materii organicznej i metali ciężkich. Skuteczność ta generalnie wynika z bardzo dużej powierzchni właściwej nanomateriałów, która zwiększa rozpuszczanie, reaktywność i sorpcję zanieczyszczeń. Technologia utleniania fotokatalitycznego może być ostateczną technologią oczyszczania wody, która nie tylko ją filtruje, ale wręcz ją oczyszcza. Systemy filtrujące sprawiają, że zanieczyszczenia organiczne i szkodliwe zostaną zniszczone oraz przekształcone w nieszkodliwe nieorganiczne produkty końcowe, np. wodę, dwutlenek węgla, jony nieorganiczne. Mogą być stosowane do rekultywacji środowiska wodnego, tzw. Nanoremediacji, która jest najczęściej stosowana do oczyszczania wód podziemnych, z dodatkowymi szeroko zakrojonymi badaniami w zakresie oczyszczania ścieków.

Aplikacje:

 • podstawowe części reakcyjne systemu oczyszczania wody,
 • wysokowydajna dezynfekcja wody Solar,
 • zmodernizuj konwencjonalny system uzdatniania wody UV / PCO,
 • nanoremediacja naturalnych systemów wodnych,
 • system recyklingu wody w stacjach.

Cele:

 • dezynfekcja i oczyszczanie wody pitnej,
 • oczyszczanie ścieków przemysłowych za pomocą energii słonecznej / UV,
 • uzdatnianie wody bez udziału energii elektrycznej.

Cechy:

 • usuwa różne zanieczyszczenia powstałe w efekcie działalności człowieka i naturalnie występujące,
 • powoduje mineralizację szkodliwych substancji organicznych do nieorganicznych produktów końcowych,
 • przyjazny dla środowiska, bez dodatkowych zanieczyszczeń,
 • przyśpiesza naturalny proces rozkładu,
 • tryb działania katalitycznego, długotrwała wydajność,
 • brak zużycia energii,
 • eliminuje mikroorganizmy w wodzie do picia, jest nietoksyczna i bezpieczna.