Nanopowłoki bezpieczne dla ludzi i środowiska

Home 5 Informacje 5 Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Pracy

Nasza powłoka, to wodny, stabilny, roztwór ditlenku tytanu, w formie anatazu. Stężenie nano ditlenku tytanu jest mniejsze niż 0,9%, którego cząsteczki posiadają ujemny ładunek elektryczny, w postaci otoczki, zwanej potencjałem zeta. Powłoka nanoszona jest metodą natryskową, z wykorzystaniem zjawiska elektrostatyki. Rozpylane drobne cząstki wodnej powłoki, która w tej postaci osiąga rozmiar 1-2 u.m, po wyjściu z dyszy pistoletu, po czym zaczyna się dynamicznie łączyć w mikrostruktury. Aerozol w jakim znajduje się nasza powłoka, posiada dodatni ładunek elektryczny i pokrywa szczelnie pierwszy napotkany na swojej drodze przedmiot. Pokrycie polega, na tym, że nano powłoka, jako wodny roztwór, z dodatnim ładunkiem elektrycznym wypełnia w pierwszej kolejności wolne przestrzenie. To zjawisko gwarantuje nam uzyskanie najlepszej jakości pokrycia, tak zwanego szczelnego, zamkniętego pokrycia, bez wolnych przestrzeni. Powłoka jest tak zaprojektowana i jej sposób nanoszenia tak przemyślany, by już w momencie nanoszenia dochodziło do tworzenia mikrostruktur, pozbawiając środowisko pracy, ryzyka na stężoną obecność nanocząsteczek. Finalnie, cząsteczki dodatnio naładowane przylegają do pierwszych napotkanych na swojej drodze przedmiotów, a to zapewnia minimalne stężenie nano struktur, w powietrzu.

To co wyróżnia nas na tle konkurencji, to nano technologia Quantum Dot, którą dysponujemy. Q-dot (kropka kwantowa) ma doskonałą wydajność fizyczno-chemiczną, a do tego:

porowatość może osiągnąć wartość do 80%, co zwiększa kontakt z zanieczyszczeniem, Poziom nanokryształu Q-dot w połączeniu z niesferyczną krystaliczną strukturą może zapewnić większą powierzchnię aktywnego wierzchołka, co przekłada się na skuteczności powłoki sięgającej 99,9%, fotokatalityk może reagować na widzialne światło, nie wymagając aktywacji widmem UV.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że opracowana technologia Q-dot integruje wiele naszych innowacji, przynosząc około 4000% zwiększenie wydajności.

Nanopowłoki TC to rozwiązanie w pełni bezpieczne dla ludzi i środowiska. Ponieważ wykazują właściwości fotokatalityczne, działają tak naprawdę w oparciu o naturę. Zabezpieczają powierzchnie przed wirusami, bakteriami, pleśniami  i grzybami, a ponadto pozwalają w sposób nietoksyczny wyeliminować mikroorganizmy z powietrza, które ociera się o pokryte powierzchnie naszą przeciwwirusową, przeciwbakteryjną powłoką TC Bacto-Vir Shield. Na tej samej zasadzie następuje oczyszczenie wód powierzchniowych, gruntowych, czy ścieków.  Dwutlenek tytanu (TiO2) wykorzystując promieniowanie ultrafioletowe rozkłada różnego rodzaju związki chemiczne, toksyczne dla ludzi. Dzięki naszym ekologicznym nanopowłokom możliwe jest też samooczyszczenie paneli słonecznych oraz zabezpieczenie lakieru samochodowego. Dzięki właściwościom superhydrofilowym nasza nano powłoka, nie daje szans brudowi (mikrobiologicznemu, chemicznemu, fizycznemu) na trwale przyleganie do pokrytej powierzchni, obniżając ilość chemii potrzebnej do mycia, dezynfekcji. Nasza powłoka oparta na nanotechnologii ditlenku tytanu jest zdolna do oczyszczania powietrza z związków toksycznych powstających z spalania paliw transportowych.

O bezpieczeństwie powłok TC świadczą:

  • Decyzją Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych uzyskaliśmy pozwolenie nr 9529/23 na obrót produktem biobójczym TC BACTO-VIR SHIELD
  • CIOP PIB  ( Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy) sprawozdanie z badań emisji nanocząstek w trakcie procesu natryskowego nakładania warstw ochronnych z wodnego roztworu nano ditlenku tytanu.
  • CIOP PIB ( Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy) sprawozdanie z badań emisji nanocząstek w powietrzu przed i po aplikacji powłok z ditlenkiem tytanu na próbkę płytki ceramicznej i próbkę wykładziny dywanowej w warunkach laboratoryjnych ze stabilnym przepływem powietrza
  • PAN (Polska Akademia Nauk ) Laboratorium Nanostruktur Instytut Wysokich Ciśnień, sprawozdanie z badań średniej wielkości cząstek/aglomeratów metodą DLS
  • PAN (Polska Akademia Nauk ) Laboratorium Nanostruktur Instytut Wysokich Ciśnień, sprawozdanie z badań średniej wielkości cząstek/aglomeratów metodą NTA
  • Eurovir Hygiene-Labor GmbH, wirusobójcze działanie produktu „TC Bacto Vir Shield” przeciwko wirusowi. Badanie działania wirusobójczego wobec modyfikowanego szczepu Ankara (MVA) przy użyciu testu zawiesinowego zgodnie z normą EN 14476:2019
  • SGS, badanie zawartości Nano TiO2 w wodnym roztworze.
  • SGS, badania skuteczności wobec wytypowanych mikroorganizmów – zgodność z normą ISO 22196-1:2011
  • IPS, International Photocatalyst Standards Testing Center, usuwanie tlenków azotu zgodnie z ISO 22197-1:2016
  • PZH, atest

Nano dwutlenek tytanu

Nano dwutlenek tytanu (nazywany też ditlenkiem tytanu, TiO2) to nieorganiczny związek chemiczny w formie stałej, a dokładniej w postaci proszku o biało-szarej barwie. Otrzymywany jest w wyniku przemiany związków mineralnych ze skał. Jest bezzapachowy i występuje w trzech odmianach – rutyl, brukit oraz anataz. W postaci nanocząsteczek wykazuje on doskonałe właściwości adsorpcji promieniowania ultrafioletowego.

Nano-TiO2 to cząsteczki o rozmiarze mniejszym niż 100 nanometrów, czyli jedna milionowa milimetra. Początkowo dwutlenek tytanu stosowany był podczas wytwarzania farb i lakierów, a także w przemyśle spożywczym, m.in. jako barwnik. Obecnie, nanocząsteczki są chętnie wykorzystywane w kosmetykach, zwłaszcza jako filtr przeciwsłoneczny, którego zadaniem jest odbijanie szkodliwego promieniowania UV.
Nanocząsteczki dwutlenku tytanu są potrzebne do tworzenia powłok fotokatalitycznych, które z kolei przyczyniają się do usuwania szkodliwego zanieczyszczenia w powietrzu. Nano-TiO2 pozwala na usunięcia chorobotwórczych drobnoustrojów.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do poznania proponowanych przez nas rozwiązań. Chętnie udzielimy dodatkowych informacji. Zapraszamy do współpracy!