Nanopowłoki bezpieczne dla ludzi i środowiska

Nanopowłoki TC to rozwiązanie w pełni bezpieczne dla ludzi i środowiska. Ponieważ wykazują właściwości fotokatalityczne, działają tak naprawdę w oparciu o naturę. Zabezpieczają powierzchnie przed wirusami, bakteriami, pleśniami  i grzybami, a ponadto pozwalają w sposób nietoksyczny wyeliminować mikroorganizmy z powietrza, które ociera się o pokryte powierzchnie naszą przeciwwirusową, przeciwbakteryjną powłoką TC Bacto-Vir Shield. Na tej samej zasadzie następuje oczyszczenie wód powierzchniowych, gruntowych, czy ścieków.  Dwutlenek tytanu (TiO2) wykorzystując promieniowanie ultrafioletowe rozkłada różnego rodzaju związki chemiczne, toksyczne dla ludzi. Dzięki naszym ekologicznym nanopowłokom możliwe jest też samooczyszczenie paneli słonecznych oraz zabezpieczenie lakieru samochodowego. Dzięki właściwościom superhydrofilowym nasza nano powłoka, nie daje szans brudowi (mikrobiologicznemu, chemicznemu, fizycznemu) na trwale przyleganie do pokrytej powierzchni, obniżając ilość chemii potrzebnej do mycia, dezynfekcji. Nasza powłoka oparta na nanotechnologii ditlenku tytanu jest zdolna do oczyszczania powietrza z związków toksycznych powstających z spalania paliw transportowych.

O bezpieczeństwie powłok TC świadczą:

  • CIOP PIB  ( Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy) sprawozdanie z badań emisji nanocząstek w trakcie procesu natryskowego nakładania warstw ochronnych z wodnego roztworu nano ditlenku tytanu.
  • CIOP PIB ( Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy) sprawozdanie z badań emisji nanocząstek w powietrzu przed i po aplikacji powłok z ditlenkiem tytanu na próbkę płytki ceramicznej i próbkę wykładziny dywanowej w warunkach laboratoryjnych ze stabilnym przepływem powietrza
  • PAN (Polska Akademia Nauk ) Laboratorium Nanostruktur Instytut Wysokich Ciśnień, sprawozdanie z badań średniej wielkości cząstek/aglomeratów metodą DLS
  • PAN (Polska Akademia Nauk ) Laboratorium Nanostruktur Instytut Wysokich Ciśnień, sprawozdanie z badań średniej wielkości cząstek/aglomeratów metodą NTA
  • Eurovir Hygiene-Labor GmbH, wirusobójcze działanie produktu „TC Bacto Vir Shield” przeciwko wirusowi. Badanie działania wirusobójczego wobec modyfikowanego szczepu Ankara (MVA) przy użyciu testu zawiesinowego zgodnie z normą EN 14476:2019
  • SGS, badanie zawartości Nano TiO2 w wodnym roztworze.
  • SGS, badania skuteczności wobec wytypowanych mikroorganizmów – zgodność z normą ISO 22196-1:2011
  • IPS, International Photocatalyst Standards Testing Center, usuwanie tlenków azotu zgodnie z ISO 22197-1:2016
  • PZH, atest