Powłoki hydrofobowe w kabinach prysznicowych – jak to działa?

Home 5 Blog 5 Powłoki hydrofobowe w kabinach prysznicowych – jak to działa?
kabina prysznicowa

Kabiny prysznicowe to standardowe wyposażenie większości łazienek, pozwalające na utrzymywanie higieny przy niskim zużyciu wody, a przy tym będące ważnym elementem wystroju wnętrza. Istotną kwestią związaną z zachowaniem ich atrakcyjnego wyglądu oraz czystości jest możliwość pozbywania się wody zbierającej się na ich ściankach, wykonanych zwykle ze szkła lub przezroczystego tworzywa i powodującej nieestetyczne zacieki. Tradycyjnym rozwiązaniem jest stosowanie powłok hydrofobowych, jednak lepsze rezultaty zapewni warstwa hydrofilowa, będąca zarazem powłoką samoczyszczącą się. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Czym jest hydrofilowość a czym hydrofobowość?

Woda mająca kontakt z danym materiałem, może zwilżać go w większym lub mniejszym stopniu, w zależności od jego właściwości oraz rozkładu ładunków elektrycznych znajdujących się na powierzchni kropli i na podłożu, a zatem od tego, jak będzie się kształtował stosunek napięcia powierzchniowego kropli wody do wartości energii swobodnej powierzchni. Jeżeli znaki będą zgodne, dojdzie do odpychania, co oznacza hydrofobowość, natomiast w przypadku znaków przeciwnych wystąpi przyciąganie – mamy wówczas do czynienia z hydrofilowością. Na podłożu z warstwą hydrofobową uformują się duże krople, które powinny spływać ze względu na swą masę. Jeżeli będzie pokryta warstwą hydrofilową, woda rozpłynie się, tworząc bardzo cienką warstwę, która z łatwością szybko odparuje.

Jakie są właściwości powłok hydrofilowych?

Powłoki hydrofilowe powstają z wykorzystaniem dwutlenku tytanu, dzięki czemu mają zdolność do inicjowania procesu fotokatalizy. Zachodzi on pod wpływem promieniowania UV, będącego składową promieniowania słonecznego i polega na utlenianiu zanieczyszczeń oraz niszczeniu mikroorganizmów przez powodowanie ich rozpadu.