Powłoki hydrofilowe jako zabezpieczenie odzieży i obuwia

Home 5 Blog 5 Powłoki hydrofilowe jako zabezpieczenie odzieży i obuwia
odzież robocza

Właściwości wielu materiałów związane z ich odpornością na działanie różnych czynników zewnętrznych są często niewystarczające. Zwykle można je jednak poprawić, stosując specjalne powłoki nanoszone na ich powierzchnię. Przykładem zmiany charakterystyki pod wpływem odpowiednio dobranej warstwy jest zabezpieczanie lakieru przez naniesienie powłoki hydrofilowej na samochód. Analogiczne rozwiązanie można jednak zastosować również w przypadku materiałów wykorzystywanych przy produkcji odzieży i obuwia. Przekonajmy się, czym jest hydrofilowość i sprawdźmy, co można zyskać dzięki tego rodzaju warstwie.

Jakie efekty daje powłoka hydrofilowa?

Wykorzystanie zjawiska hydrofilowości polega na zwiększeniu poziomu zwilżalności powierzchni, następującemu dzięki redukcji kąta między powierzchnią ciała stałego a styczną do niego płaszczyzną powierzchni cieczy, która z nim graniczy. Jest to możliwe za sprawą oddziaływań elektrycznych zachodzących między cząsteczkami wody a powłoką, które zyskują przeciwne znaki, co pociąga za sobą silne przyciąganie. Prowadzi to do sytuacji, w której siła napięcia powierzchniowego kropli wody jest mniejsza niż energia swobodna powierzchni pokrytej powłoką hydrofilową. Sprawia to, iż ciecz szeroko rozpływa się po konkretnym materiale, ale jednocześnie oznacza, iż jej warstwa będzie stosunkowo cienka.

Powłoki z dwutlenku tytanu a tkaniny i materiały do produkcji obuwia

Nanopowłoki z dwutlenku tytanu sprawiają, że powierzchnia tkaniny lub materiału przeznaczonego do produkcji obuwia zyskuje własności hydrofilowe. Oznacza to, iż są one w stanie błyskawicznie odparować, co powoduje, iż wyroby schną znacznie szybciej, a woda nie wsiąka w ich powierzchnię. Będą one też bardziej odporne na zanieczyszczenia. Łatwiejsze okaże się też ich pranie.