Jak efektywnie wykorzystywać produkty nanopowłokowe w medycynie?

Home 5 Blog 5 Jak efektywnie wykorzystywać produkty nanopowłokowe w medycynie?
cząsteczki nanopowłok

Jednym z największych problemów związanych z funkcjonowaniem różnych placówek systemu ochrony zdrowia jest utrzymanie w nich optymalnego poziomu czystości i szybkie eliminowanie pojawiających się mikroorganizmów chorobotwórczych będących źródłem wielu niebezpiecznych zakażeń wtórnych. Wynika to zarówno z faktu znacznego nagromadzenia się drobnoustrojów tego rodzaju z uwagi na rozmaite problemy zdrowotne, z jakimi zgłaszają się pacjenci, jak i osłabienie odporności u osób, które w nich przebywają, co często prowadzi do rozprzestrzeniania się mikrobów. Z taką sytuacją można sobie jednak poradzić, stosując powłoki antywirusowe dla szpitali. Przekonajmy się, na jakiej zasadzie one działają i sprawdźmy, z czym są w stanie się uporać.

Jak działają nanopowłoki?

Nanopowłoki o właściwościach hydrofilowych ułatwiają utrzymanie czystości, ponieważ zwiększają zwilżalność powierzchni, a tym samym usprawniają ich mycie. Podnoszą skuteczność korzystania z środków dezynfekcyjnych, ponieważ mogą one łatwiej docierać do wszystkich elementów odkażanych przestrzeni. Równie przydatne okaże się działanie fotokatalityczne, które bazując na własnościach dwutlenku tytanu doprowadza pod wpływem promieniowania słonecznego o określonej długości fali do zajścia reakcji fotokatalitycznej. Polega ona na tym, że dwutlenek tytanu pod wpływem promieniowania słonecznego działa jak półprzewodnik, powodując powstawanie rodników hydroksylowych o silnym działaniu utleniającym, przez co bardziej złożone związki rozkładane są do prostszych przy nieznacznej emisji dwutlenku węgla i powstawaniu cząsteczek wody.

W czym pomagają nanopowłoki?

Nanopowłoki hydrofilowe o właściwościach fotokatalitycznych są w stanie poradzić sobie z wieloma potencjalnymi zagrożeniami mikrobiologicznymi. Będą one skuteczne w zwalczaniu licznych szczepów występujących w placówkach ochrony zdrowia bakterii, a także wirusów przenoszonych drogą kropelkową. Radzą sobie również z licznymi grzybami i pierwotniakami, a także są w stanie rozkładać bardziej złożone związki chemiczne do znacznie prostszych form, likwidują więc nie tylko źródła zagrożeń, ale też wpływają na warunki konieczne do ich rozprzestrzeniania się.