Wykorzystanie nanopowłok hydrofilowych w procesach uzdatniania wody

Home 5 Blog 5 Wykorzystanie nanopowłok hydrofilowych w procesach uzdatniania wody
stacja uzdatniania wody

Woda jest medium, które stanowi znakomity rozpuszczalnik, co sprawia, że poza związkami korzystnymi dla zdrowia, takimi jak potas, wapń czy magnez znajdować się w niej może również wiele substancji niepożądanych w postaci różnego rodzaju zanieczyszczeń. Z uwagi na związane z nimi zagrożenia stosuje się więc rozmaite metody uzdatniania wody. Choć są one dość efektywne, to lepsze rezultaty da się osiągnąć wykorzystując nowoczesne powłoki fotokatalityczne mające własności hydrofilowe. Przekonajmy się, jakie ma to znaczenie i sprawdźmy, co można w ten sposób osiągnąć.

Co trzeba wiedzieć o nanopowłokach hydrofilowych i oczyszczaniu wody?

Nanopowłoki hydrofilowe o własnościach fotokatalitycznych mają zdolność do samoczynnego oczyszczania wody pod wpływem promieniowania słonecznego o odpowiedniej długości fali. W następstwie ich działania dochodzi do rozpadu zanieczyszczeń z groźnych dla zdrowia form do związków prostszych i nieszkodliwych. W ten sposób można radzić sobie zarówno z toksycznymi jonami metali, jak i substancjami organicznymi i nieorganicznymi rozpuszczonymi w wodzie, a także znajdującymi się w niej mikroorganizmami – niektórymi wirusami, bakteriami, pierwotniakami bądź grzybami. Technologie oparte na nano-fotokatalizatorach mogą być używane zarówno do ścieków, jak i do wodny pitnej i technologicznej. Co ważne, systemy tego rodzaju da się też wykorzystać przy nanoremediacji, a więc rekultywacji środowiska wodnego np. bezpośredniego oczyszczania wód podziemnych.

Jakie są zalety nanopowłokach hydrofilowych przy oczyszczaniu wody?

Technologia nanopowłok hydrofilowych działających fotokatalitycznie pozwala na pozbywanie się zanieczyszczeń różnego typu i w krótkim czasie, przekształcając je do nieorganicznych produktów końcowych. Procesy te są przyjazne dla środowiska, nie wymagają dostarczania energii, a także wykazują wysoką wydajność i długi czas pracy. Plusem jest też prostota niezbędnych urządzeń i ich przystępny koszt.