Powłoki hydrofobowe w zastosowaniach toaletowych

Home 5 Blog 5 Powłoki hydrofobowe w zastosowaniach toaletowych
krople na hydrofobowej powłoce

Istnieje wiele miejsc, w których zazwyczaj gromadzi się znaczna liczba mikroorganizmów chorobotwórczych, mogących stanowić poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Wśród nich najważniejsze, bo często wykorzystywane okazują się toalety, gdzie z uwagi na specyfikę wykonywanych czynności każdy może być narażony na kontakt z bakteriami bądź wirusami, ale także formami przetrwalnikowymi grzybów i pierwotniaków. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie odpowiedniej powłoki przeciwgrzybicznej i antybakteryjnej, a jednocześnie zwalczającej dużą część niebezpiecznych wirusów. Przekonajmy się, w jaki sposób gwarantują one ochronę i sprawdźmy, gdzie da się je wykorzystać.

Czym są hydrofobowe powłoki przeciwgrzybiczne, antybakteryjne i zwalczające wirusy?

Sposobem na pozbycie się wirusów, bakterii oraz grzybów jest skorzystanie z możliwości oferowanych przez hydrofobowe powłoki z dwutlenkiem tytanu. Ich działanie powoduje znaczne zwiększenie zwilżalności powierzchni, co ułatwia spłukiwanie zabrudzeń i sprzyja szybkiemu odparowywaniu wody, ponieważ nie skupia się ona w krople, a rozpływa szeroko, przez co jej warstwa staje się cieńsza. Inicjują one również proces fotokatalizy, będącej rozkładem złożonych związków na o wiele prostsze, co prowadzi do niszczenia większości mikroorganizmów chorobotwórczych. Zjawisko to zachodzi dzięki promieniowaniu świetlnemu, np. wskutek nasłonecznienia lub zastosowania oświetlenia sztucznego o odpowiedniej długości fali.

Gdzie można wykorzystać powłoki z dwutlenkiem tytanu?

Powłokę z dwutlenkiem tytanu można zastosować na większości powierzchni niezależnie od ich charakterystyki, nanosząc je zarówno na elementy stalowe, jak i tkaniny czy szkło. W przypadku toalet można je umieszczać na armaturze i wyposażeniu pomieszczeń od kranów i suszarek po klamki bądź przyciski spłuczek.