Powłoka fotokatalityczna, a ochrona domu przed wandalami

Home 5 Blog 5 Powłoka fotokatalityczna, a ochrona domu przed wandalami
ścieranie graffiti

Wygląd fasady budynku ma ogromne znaczenie dla całego jego otoczenia. Na to, jak się prezentuje, wpływa zarówno rodzaj materiału, z którego została wykonana, jak i jej stan, a zwłaszcza brak uszkodzeń i zabrudzeń. W obiektach ulokowanych w miejscach odwiedzanych przez wiele osób poza mogącymi osadzać się na ścianach pyłami czy zaciekami i plamami, w grę wchodzą też akty wandalizmu. Najczęściej wiążą się one z umieszczaniem na ścianach graffiti, czyli na ogół napisów niewiele mających wspólnego ze sztuką uliczną. Pozbycie się takich malunków bywa kłopotliwe, proces ich usuwania można jednak ułatwić, decydując się na zabezpieczenie powierzchni elewacji przy wykorzystaniu fotokatalitycznej powłoki hydrofilowej. Przekonajmy się, czym się on charakteryzuje i sprawdźmy, jak może pomóc.

W jaki sposób działa fotokataliza?

Proces fotokatalizy polega na rozkładzie rozmaitych substancji do prostszych, za sprawą obecności dwutlenku tytanu oraz światła. Wiąże się to z przekształcaniem złożonych związków chemicznych do postaci wody, dwutlenku węgla oraz anionów nieorganicznych za sprawą energii dostarczanej przez strumień fotonów tworzących promieniowanie słoneczne. Nałożenie powłoki z dwutlenkiem tytanu, skutkuje efektem półprzewodnictwa i przechodzeniem elektronów z warstwy walencyjnej do warstwy przewodnictwa, co może doprowadzić do powstania rodników hydroksylowych mających niezwykle silne działanie utleniające.

Gdzie sprawdzają się powłoki fotokatalityczne?

Powłoki fotokatalityczne z dwutlenkiem tytanu można nakładać na materiały, z jakich powstają elewacje budynków. Sprawdzą się one także na pokryciach dachowych oraz przeszkleniach, oferując możliwość samoczynnego rozkładania zanieczyszczeń, a także podniesienie odporności powierzchni na ścieranie.