Ochrona epidemiczna w hotelach. Przegląd rozwiązań

Home 5 Blog 5 Ochrona epidemiczna w hotelach. Przegląd rozwiązań
sprzątaczka czyści klamkę

Hotele są miejscami, w których gromadzi się znaczna liczba osób mających ze sobą kontakt w tych częściach budynku, które służą do przemieszczania się w jego obrębie np. korytarzach czy windach, jak również w restauracjach oraz barach, a także w hotelowych Spa & Wellness. Taka sytuacja sprzyja rozprzestrzenianiu się mikroorganizmów chorobotwórczych. Sposobem na rozwiązanie tego problemu może być stosowanie inteligentnych powłok ochronnych. Przekonajmy się, czym są i na jakiej zasadzie działają oraz sprawdźmy, jaka może być ich skuteczność.

Inteligentne powłoki ochronne – co to takiego?

Inteligentne powłoki ochronne to niezwykle cienkie warstwy tworzone z wykorzystaniem dwutlenku tytanu, który jest związkiem o unikalnych właściwościach fizyko-chemicznych. Jedną z oferowanych przez powłoki tworzone na jego bazie korzyści jest fakt, że umożliwiają one zachodzenie procesu fotokatalizy. Polega on na rozkładzie z udziałem światła złożonych związków chemicznych do postaci wody, dwutlenku węgla oraz anionów nieorganicznych. Pozwala to na radzenie sobie z bakteriami np. Legionella czy Salmonella oraz wirusami, w tym m.in. SARS-COV2 czy H5N1, jak również grzybami. Warto też pamiętać, że powłoki z dwutlenku tytanu są wzbogacane o atomy srebra. Poza aktywnym niszczeniem mikroorganizmów inteligentne powłoki ochronne pomagają w zapobieganiu ich gromadzeniu się za sprawą swych własności hydrofilowych, co pozwala na skuteczniejsze mycie.

Jaka jest skuteczność inteligentnych powłok ochronnych?

Zastosowanie inteligentnych powłok ochronnych pozwala na uzyskanie skuteczności na poziomie ponad 99% dla SARS-COV2, a w przypadku innych wirusów, bakterii oraz grzybów w zależności od czasu działania, jak również natężenia dostępnego światła może zbliżać się do wyniku 99,9999%.